Psykoterapi

Inför en psykoterapi brukar man träffas två eller tre gånger för att undersöka hur problemet ser ut och vad det är som gör att man känner att man vill söka hjälp just nu, men också för att lära känna varandra. Därefter kommer man tillsammans överens om hur en fortsättning på den terapeutiska kontakten ska se ut och hur ofta man ska träffas.

Det finns olika psykoterapeutiska inriktningar. Jag arbetar med en psykodynamisk inriktning och systemisk/familjeterapeutisk.

I den psykodynamiska teorin utgår man från att tidigare erfarenheter i livet påverkar hur man hanterar sin tillvaro och sina relationer idag. I psykoterapin arbetar man med känslor och tankar. När man får större förståelse för sig själv blir det lättare att  hantera och påverka sitt liv och sina relationer.

I den systemiska terapin arbetar man med de sammanhang och relationer man lever i – hur man själv påverkar och påverkas av människor och situationer som på olika sätt finns i ens liv. I terapin kan man komma ensam eller tillsammans med andra viktiga personer.