Välkommen!

Bild på Eva LindmarkJag heter Eva Lindmark och är legitimerad psykoterapeut, med en grundutbildning som socionom. Jag har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv som psykoterapeut både inom den offentliga sektorn och i min egen verksamhet.


Det finns många skäl till att människor behöver prata med någon och söker terapi. Vanliga orsaker är nedstämdhet oro och dålig självkänsla men även händelser och problem i livet som det känns svårt att hantera själv.
En del människor har upplevelser från tidigare i livet som man behöver få prata om och bearbeta, andra står inför problem i nusituationen som känns svåra eller omöjliga att hantera. De flesta hamnar någon gång i livet i en situation där det kan vara bra att söka hjälp för en kortare eller längre terapi.