Välkommen

Välkommen

Eva Lindmarks psykoterapi i Skövde

Välkommen

Det finns många skäl till att människor behöver prata med någon och söker terapi. Vanliga orsaker är depression, nedstämdhet, oro och dålig självkänsla men även händelser och problem i livet som det känns svårt att hantera själv.

Jag heter Eva Lindmark och är legitimerad psykoterapeut, med en grundutbildning som socionom. Jag har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv som psykoterapeut både inom den offentliga sektorn och i min egen verksamhet.

Vanliga anledningar att söka hjälp för

En del människor har upplevelser från tidigare i livet som man behöver få prata om och bearbeta, andra står inför problem i nusituationen som känns svåra eller omöjliga att hantera. De flesta hamnar någon gång i livet i en situation där det kan vara bra att söka hjälp för en kortare eller längre terapi. Den behandlingsmetod jag arbetar med heter psykoterapi. Detta är en vanlig metod för att behandla psykiska, relationella och existentiella problem.

Upplever du ångest, depression, nedstämdhet, relationsproblem, förlorad livslust eller andra livskriser, så kan en psykoterapeut ge dig bästa möjliga förutsättningar att börja bearbeta problemen.

Kontakt

Min terapimottagning ligger på Skolgatan 11, centralt i Skövde. Varmt välkommen att kontakta mig på mail eller mobil

Telefon 0768-658204
E-post eva@evalindmark.se
Adress Skolgatan 11, Skövde